Evangeliseren is niet mijn ding
Wat is evangeliseren

Wat is evangeliseren?

Leestijd: 2 minuten

Wat is evangeliseren?

Evangeliseren speelt een cruciale rol in ons geloof. Het draait allemaal om het verspreiden van het goede nieuws, oftewel het evangelie. Het Griekse woord “Euangelion” vormt de basis van dit begrip en betekent simpelweg “Goed nieuws”. Maar wat houdt dat goede nieuws eigenlijk in? In de context van ons geloof verwijst het naar de verlossing die Jezus Christus ons heeft gebracht.

Wat is het goede nieuws?

Jezus, de Zoon van God, heeft Zijn leven gegeven voor ons, zodat wij niet verloren hoeven te gaan, maar in plaats daarvan eeuwig leven kunnen ontvangen door ons geloof in Hem. Dit is werkelijk het geweldige nieuws waar het evangelie over gaat.

Het offer van Jezus

Voorbeelden van evangeliseren

In de Bijbel vinden we verschillende voorbeelden van evangelisatie. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Filippus, die door de leiding van de Heilige Geest werd geleid naar een Ethiopiër, om hem de profetieën uit het boek Jesaja over Jezus uit te leggen. Ook Paulus maakte tijdens zijn verblijf in Athene optimaal gebruik van elke gelegenheid om te spreken over Jezus en Zijn opstanding, zowel met joden als met andere gelovigen. En laten we de krachtige toespraak van Petrus op Pinksterdag niet vergeten, toen duizenden mensen tot geloof werden gebracht door de neerdaling van de Heilige Geest.

Tot slot

Evangeliseren is dus niet alleen een opdracht voor de apostelen van destijds, maar een blijvende roeping voor alle volgelingen van Jezus. We worden aangemoedigd om het goede nieuws van verlossing te delen met anderen, zodat zij ook de hoop en vreugde kunnen ervaren die voortkomen uit een relatie met Christus.